page load: 0x80070002 Trang - home
phudong : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
XÃ PHÚ ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT TIÊU CHUẨN NHẬP NGŨ

Để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển quân năm 2021 đúng luật định, sáng ngày 26/8/2020 xã Phú Đông tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ đối với công dân nam tuổi từ 18-25 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã.