phudong : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

1. ẤP THỊ CẦU

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       :  645 ha;

+ Số hộ dân              : 1259

+ Tổng số dân số     : 4702 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 12 hộ; Dân tộc ít người: 1 hộ, 3 nhân khẩu

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 1079 hộ; Công giáo có 143 hộ; Cao đài: 21 hộ; tin lành có 3hộ;

 + Địa bàn dân cư    : 14 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hải         : Bí thư chi bộ ấp- Trưởng ấp

- Đồng chí: Phan Công Thành     : Phó ban ấp

- Đồng chí: Phạm Thị Lương        : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 35 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.


2. ẤP  BẾN ĐÌNH:

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       :  579 ha;

+ Số hộ dân              : 1091 hộ

+ Tổng số dân số     : 3802 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Người Hoa: 02 hộ; Dân tộc ít người: 03 hộ, 12 nhân khẩu

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 3720 hộ; Công giáo có 8 hộ; Cao đài: 42 hộ; tin lành có 27 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 19 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Lê Thanh Bình                        : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí: Huỳnh Công Thịnh                : Trưởng ban ấp

- Đồng chí:    : Nguyễn Thị Ái Vân            : Phó ban ấp

- Đồng chí Trần Thị Kim Thu         : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 30 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.


3. ẤP BẾN NGỰ:

3.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       :  588 ha;

+ Số hộ dân              : 721 hộ

+ Tổng số dân số     :   2640 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Người Hoa: 01 hộ; Dân tộc ít người: 01 hộ, 03 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 697 hộ; Công giáo có 04 hộ; cao đài: 18 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 16 Tổ nhân dân

3.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí:  Nguyễn Hồng Châu  : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng Chí: : Bùi Văn Thuật                      : Trưởng ấp

- Đồng chí: Trần Văn Của              : Phó ban ấp

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Năm                 : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 21 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.


4. ẤP GIỒNG ÔNG ĐÔNG:

4.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 790 ha;

+ Số hộ dân              : 900 hộ

+ Tổng số dân số     : 3477 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Người Hoa: 01 hộ; Dân tộc ít người: 01 hộ, 03 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 87 3 hộ; Công giáo có 05 hộ; cao đài: 20 hộ; tin lành: 02 hộ

+ Địa bàn dân cư     : 19 Tổ nhân dân

4.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí:  Nguyễn Văn Minh                             : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng Chí: Nguyễn Thành Tuy               : Trưởng ấp

- Đồng chí: Đặng Hải Triều                                    : Phó ban ấp

- Đồng chí: Bùi Thị Ngọc Sương              : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 33 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.


5. ẤP PHÚ TÂN:

5.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 140 ha;

+ Số hộ dân              : 158 hộ

+ Tổng số dân số     : 530  nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Người Hoa: 01 hộ; Dân tộc ít người: 01 hộ, 03 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 510 hộ; Công giáo có 01 hộ; cao đài: 19 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 5 Tổ nhân dân

5.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí:  Trần Ngọc Tư    : Bí thư chi bộ ấp – Trưởng ấp

- Đồng chí: Nguyễn Công Khanh: Phó ban ấp

- Đồng chí: Trần Thị Tám Em         : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 15 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.