phudong : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. Các mục tiêu phát triển chủ yếu:

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp: 40%, Tiểu thủ công nghiệp: 10%, Thương mại dịch vụ: 50%. Thu nhập bình quân đầu người: 6.000.000đ/ năm. Huy động vốn đầu tư phát triển: 5.000.000.000đ. trong đó vốn trong dân 2.000.000.000đ. Tỷ trọng huy động thuế, phí lệ phí vào ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 5,5%.

Trên 98% hộ dùng điện và nước sạch hợp vệ sinh, phấu đấu không còn hộ nghèo trong năm 2020. Tỷ lệ tăng dân số đến năm 2030 đạt dưới 1%. Lao động có việc làm ổn định chiếm: 70%, lao động thời vụ từ 29%. 

 Quyhoach_PhuDong.jpgHình ảnh: Định hướng quy hoạch xã Phú Đông

2. Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

+ Phát triển vùng sản xuất cây hàng năm: mía, rau màu. Xây dựng vùng nguyên liệu mía với quy mô 200 ha. Xây dựng vùng trồng rau màu khoảng 400 ha.

+ Lựa chọn cây trồng lâu năm phù hợp với địa phương như: xoài gốc Thái Lan khoảng 100 ha.

+ Duy trì ổn định đàn trâu, bò, đàn gia cầm và tăng quy mô đàn heo.

Vensong_PhuDong.jpg 

Ảnh: Khu du lịch sinh thái ven sông xã Phú Đông

3. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

+ Tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập mới hoặc đầu tư mở rộng quy mô với nhiều hình thức đưa sản phẩm hành hóa dịch vụ về nông thôn.