phudong : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

LỊCH CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG MỘT CỬA UBND XÃ PHÚ ĐÔNG– HUYỆN NHƠN TRẠCH

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH

+ Sáng           : 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30

+ Chiều          : 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

 Motcua_PhuDong.jpg

Hình ảnh: Phòng một cửa UBND xã Phú Đông

Địa chỉ: Ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

LÃNH ĐẠO TRỰC CƠ QUAN

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Ông Lương Hữu Châu

Chủ tịch

Hàng tuần

Ông Đỗ Hoàng Kha

Phó Chủ tịch

Hàng tuần

THÔNG TIN CBCC TRỰC HÀNG TUẦN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

Nguyễn Văn Ơi

Công chức văn phòng thống kê

Hàng tuần

2

Phạm Thanh Sương

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

4

Huỳnh Nam Trung

Công chức địa chính-xây dựng

Hàng tuần

5

Nguyễn Trọng Nghĩa

Công chức văn hóa xã hội

Hàng tuần