phudong : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 Họ và tên: Hoàng Xuân Sang

Ngày tháng năm sinh: 8/12/1973

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Phú Đông – Chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại liên lạc: 0918180360


LuongHuuChau_PhuDong.jpg

​Họ và tên: Lương Hữu Châu

Ngày tháng năm sinh: 8/9/1972

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Phú Đông

Điện thoại liên hệ: 0902678601

LeHoangDuan_PhuDong.jpgHọ và tên: Lê Hoàng Duẩn

Năm sinh: 29/10/1978

Chức vụ: PCT.HĐND xã Phú Đông

Điện thoại liên lạc: 0792247789

DoHoangKha_PhuDong.jpgHọ và tên: Đỗ Hoàng Kha

Năm sinh: 16/5/1983

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0938437637