phudong : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

1. ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

DTNCS.png

- Đồng chí: Lê Nhân Thiên – Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí:  Đặng Hùng Tấn  – Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 9 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 05 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

- Tổng số Đoàn viên: 1058 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 531 chiếm tỷ lệ 50,2%.

 2. HỘI NÔNG DÂN XÃ

HoiND.png

- Đồng chí: Đặng Văn Phong– Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Phạm Thanh Tấn – Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội (ấp Thị Cầu, Bến Đình, Bến Ngự, Giồng Ông Đông, Phú Tân  )

- Tổng số Hội viên: 433 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 219, chiếm tỷ lệ 50,6%.

 3. HỘI PHỤ NỮ XÃ

HoiPN.jpg

- Đồng chí: Trần Thị Tuyết – Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội ( ấp Thị Cầu, Bến Đình, Bến Ngự, Giồng Ông Đông, Phú Tân)

- Tổng số Hội viên: 1042 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 426, chiếm tỷ lệ 40,9%.

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

HCCB.png

- Đồng chí: Lý Hoàng Sơn– Chủ tịch HCCB xã;

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tiện – Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội (ấp Thị Cầu, Bến Đình, Bến Ngự, Giồng Ông Đông, Phú Tân).

- Tổng số Hội viên: 64 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 28, chiếm tỷ lệ 44%.

 5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ

HoiNCT.png

- Đồng chí: Trần Minh Thiện – Chủ tịch HNCT xã;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội (ấp Thị Cầu, Bến Đình, Bến Ngự, Giồng Ông Đông, Phú Tân)

- Tổng số Hội viên: 455 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 268 người, chiếm tỷ lệ 58,9%, Hội viên là đảng viên có 12 người, chiếm tỷ lệ 2,63%.