phudong : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ CBCC CẤP XÃ

công tác phát thẻ BHYT cho trẻ em.jpg

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Ơi

CC Văn phòng Thống kê

2

Hoàng Thị Nga

CC Văn phòng Thống kê

3

Phạm Thanh Sương

CC Tư pháp Hộ tịch

4

Huỳnh Nam Trung

CC Đại chính

5

Nguyễn Văn Thắng

CC Địa chính-Xây dựng-Môi trường

6

Nguyễn Trọng Nghĩa

CC Văn hóa Xã hội

7

Nguyễn Thị Tám

CC Kế toán, tiền lương