page load: 0x80070002 Trang - home
giacanh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Sở khoa học và công nghệ Đồng Nai triển khai các phong trào hội thi năm 2019.

Để xây dựng phong trào thi đua sôi nổi ở mọi tầng lớp nhân dân tập trung trí tuệ và sáng tạo và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp khoa học kỹ thuật vào đời sống thực tiễn, vừa qua Sở khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Định Quán tổ chức hội nghị triển khai các phong trào hội thi năm 2019.