giacanh : Các hoạt động về nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Các hoạt đông về nông thôn mới

 
Đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động quỹ phòng, chống thiên tai (04/04/2020)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 83 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh....
Đất ngập nước - động lực của sự sống (31/03/2020)
Đất ngập nước là động lực của sự sống – Hãy bảo tồn đất ngập nước” là chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020. Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các...
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thương mại điện tử nâng cao khả năng cạnh tra... (30/03/2020)
Sở Công thương cho biết, mặc dù hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động khá mạnh mẽ, sức lan tỏa nhanh. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng thông qua kênh thương mại điện tử tại tỉnh Đồng Nai vẫn còn kho...
Giữ vững tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm (17/03/2020)
Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tạo điều kiện cho nhân dân đón tết.
Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân (16/03/2020)
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2020, tỉnh Đồng Nai được Quân khu, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi gần 2.800 công dân nhập ngũ (trong đó có 2.750 công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu giao của Quân khu 7 – Bộ Quốc phòng và 225 thanh n...
Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính các cấp (17/02/2020)
Là một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2020 mà UBND tỉnh vừa mới ban hành.
Các địa phương tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh t... (11/02/2020)
Là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), cũng là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần t...
Phụ nữ xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" (06/02/2020)
Trong những năm qua, Hội LHPN các cấp đã cùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm cùng các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và...
Hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa ấp: tạo thiết chế sinh hoạt cho người dân n... (06/02/2020)
Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), một trong những kết quả được đánh giá cao là tạo dựng thiết chế sinh hoạt văn hóa cơ sở cho người dân được đầu tư, xây dựng ngày càng hoàn thiện thôn...
Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong công tác giám sát, phản biện (05/02/2020)
Có thể nói cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã thực sự góp phần quan trong nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM đi vào chiều sâu. Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa ngày càng nâng cao với trên 97,2% áp, khu phố đạt...

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.