giacanh : Thông tin tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1


DTN.jpg

1. ĐOÀN THANH NIÊN

- Đồng chí: Trần Quang Thuần - Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí: Trần Trang Hồng Ân - Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 16 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 10 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 cho đoàn cơ quan;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

+ 01 chi đoàn Công an;

 

 

 

 HND.jpg

2. HỘI NÔNG DÂN XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Xuân An - Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Lê Xuân Nhượng - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 10 chi hội 10 ấp

 

 

 

  HPN.jpg

3. HỘI PHỤ NỮ XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Ngô Thị Chuyên - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 10 chi hội 10 ấp

 

 

 

  CCB.jpg

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch HCCB xã;

- Đồng chí: Hoàng Bá Sơn - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 10 chi hội 10 ấp

 

 MTTQ.jpg
5. MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Hiền - Chủ tịch MTTQ xã;

- Đồng chí: Nguyễn Đình Phúc - Phó Chủ tịch MTTQ xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch MTTQ xã;