page load: 0x80070002 Trang - home
phuhuu : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hoạt động lĩnh vực kinh tế tháng 11 năm 2018

Nông dân đã tiến hành trồng 240/240 ha; lúa mùa đã gieo sạ 640/640ha, nhìn chung cây mía và cây lúa phát triển tốt. Trong tháng UBND xã đã thực hiện quyết toán các hồ sơ tiêm phòng, sát trùng đợt I năm 2018.