page load: 0x80070002 Trang - home
phuhuu : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 29/06, UBND xã Phú Hữu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, HĐND,UBMTTTQ xã, các ban ngành, đoàn thể xã và các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Phú Hữu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày (ngày 11 & 12/6/2020), tại Trung VHTT-HTCĐ xã Phú Hữu, diễn ra Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Phú Hữu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Đại hội có ông Lê Thành Mỹ - Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, các đồng chí đại diện ban ngành đoàn thể của huyện cùng các đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281-QĐ/TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 46/20166/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai và Đại hội biểu dương các mô hình xã hội học tập, giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 22/5/2020, tại Hội trường UBND xã Phú Hữu, UBND xã đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281-QĐ/TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai và Đại hội biểu dương các mô hình xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã.

Để nuôi ong mật hiệu quả cao: Phải bắt đầu từ con giống tốt

Nuôi ong lấy mật theo quy trình VietGAP đã giúp nhiều hộ dân ở Yên Thế (Bắc Giang) nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, từ đó hình thành nên một số hợp tác xã chăn nuôi ong giúp nhau cùng phát triển.