getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
Nhơn Trạch - Xã Phú Hữu : home Nhơn Trạch - Xã Phú Hữu
Tìm kiếm:
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị truyền thông chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chương trình giảm nghèo tại địa phương. Ngày 15 tháng 9 năm 2017 phòng lao động TBXH huyện tổ chức hoạt động truyền thông chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 tại hội trường xã Phú Hữu