phuhuu : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

NguyenBinhNam.jpg


Họ và tên: NGUYỄN BÌNH NAM

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1978

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Phú Hữu – Chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại liên lạc: 0919309777.

Địa chỉ mail: nguyenbinhnam777@gmail.com

VoThiDieu.jpg


Họ và tên: VÕ THỊ DIỆU

Ngày tháng năm sinh: 11/10/1979

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên hệ: 0985150243.

Địa chỉ mail: vothidieu1979@gmail.com

LeThiThanhHong.jpg


Họ và tên: LÊ THỊ THANH HỒNG

Ngày tháng năm sinh: 15/6/1979

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0909467369.

Địa chỉ mail: lethithanhhong150679@gmail.com

NguyenThanhYen.jpg


Họ và tên: NGUYỄN THANH YÊN

Ngày tháng năm sinh: 1959

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918740954.

Địa chỉ mail: nguyenthanhyen1959@gmail.com