phuhuu : Tin CCHC của tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC tỉnh

 
Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách (09/04/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Bộ phận một cửa trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách, quan trọng trong giai đoạn phòng, chống ...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (09/04/2020)
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công n...
Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Bộ phận một cửa c... (18/03/2020)
Nhằm đẩy nhanh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bộ phận Một cửa các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất sẽ thực hiện tiếp nhận và tr...
Khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (18/03/2020)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, BCCI khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Xây dựng nền hành chính hiện đại (17/02/2020)
Tiếp tục triển khai cải cách hành chính (CCHC) theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện cô...
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn tỉnh (21/12/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính.
Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính (21/12/2019)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa có văn bản đề nghị cấp ủy cơ sở trực thuộc, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong khối đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương của đảng, chính sách háp luật của nhà nướ...
Chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức (12/12/2019)
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc khảo sát lấy ý kiến người dân trên địa bàn tỉnh về mức độ hài lòng trong thực hiện cải cách hành chính cho thấy, thời gian qua còn tình trạng đơn vị xử lý hồ sơ còn chậm, thái độ phục vụ của công chức c...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, từng bước xâ... (22/11/2019)
Trong năm 2019, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ cho ng...
Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà n... (22/11/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước t...

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.