phuhuu : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

THÔNG TIN CÁC ẤP XÃ PHÚ HỮU

1. ẤP CÂU KÊ

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 566 ha;

+ Số hộ dân              : 840 hộ

+ Tổng số dân số     : 2828 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 186 hộ; Dân tộc ít người: 03 hộ, 13 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 493 hộ; Công giáo có 17 hộ; tin lành có 129 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 15 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí Phạm Văn Ngọt                        : Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

- Đồng chí Phạm Thị Hồng Phượng       : Phó Bí thư;

- Đồng chí Võ Văn Ổi                                  : Phó ban ấp

- Đồng chí Phạm Thanh Tiên                    : Phó ban ấp

- Đồng chí Đỗ Xuân Thắng                       : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                                    : Chi bộ có 22 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                         : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

2. ẤP CÁT LÁI

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1.131 ha;

+ Số hộ dân              : 2.398 hộ

+ Tổng số dân số     : 9.367 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 167 hộ; Dân tộc ít người: 15 hộ, 72 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 1.971 hộ; Công giáo có 253 hộ; tin lành có 174 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 23 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí Phạm Thị Mai               : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Đặng Bình Phong                   : Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Nga                     : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Thu                     : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                                    : Chi bộ có 26 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

3. ẤP PHƯỚC LƯƠNG

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1.131 ha;

+ Số hộ dân              : 2.398 hộ

+ Tổng số dân số     : 9.367 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 167 hộ; Dân tộc ít người: 15 hộ, 72 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 1.971 hộ; Công giáo có 253 hộ; tin lành có 174 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 16 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí Lê Văn Tâm                   : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng Chí Nguyễn Văn Dội         : Phó Bí thư; Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Được      : Phó ban ấp

- Đồng chí Phạm Văn Nghĩa         : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                        : Chi bộ có 26 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

2. ẤP RẠCH BẢY

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1.131 ha;

+ Số hộ dân              : 2.398 hộ

+ Tổng số dân số     : 9.367 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 167 hộ; Dân tộc ít người: 15 hộ, 72 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 1.971 hộ; Công giáo có 253 hộ; tin lành có 174 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 8 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Nghiệp          : Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

- Đồng Chí Phạm Thị Hường                    : Phó Bí thư; Trưởng ban MTTQ ấp;

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng                  : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tài                     : Phó ban ấp

- Tổng số Đảng viên                                    : Chi bộ có 26 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                         : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.​