phuhuu : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

1. ĐOÀN THANH NIÊN

Doanthanhnien.jpg

- Đồng chí: Trần Quốc Toản – Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí:  Trần phước sang  – Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 9 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 04 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 cho đoàn cơ quan;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

+ 01 chi đoàn Công an;

- Tổng số Đoàn viên: 2821 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 935 chiếm tỷ lệ 33%.


2. HỘI NÔNG DÂN XÃ

Hoinongdan.jpg

- Đồng chí: Trần Ngọc Tú – Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Hồng Văn Lam – Phó chủ tịch;

- Tổng số có 04 chi hội: Gồm Chi hội (Câu Kê, Phước Lương, Cát Lái, Rạch Bảy )

- Tổng số Hội viên: 265 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 119, chiếm tỷ lệ 45%.


3. HỘI PHỤ NỮ XÃ

Hoiphunu.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tám – Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Phạm Thị Hống Phượng – Phó chủ tịch;

- Tổng số có 04 chi hội: Gồm Chi hội (Câu Kê, Phước Lương, Cát Lái, Rạch Bảy )

Tổng số Hội viên: 2.040 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 803, chiếm tỷ lệ 39%.


4. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

HoiCCB.jpg

- Đồng chí: Phan  Ngọc Hiệp – Chủ tịch HCCB xã;

- Đồng chí: nguyễn văn đông – Phó chủ tịch;

- Tổng số có 04 chi hội: Gồm Chi hội (Câu Kê, Phước Lương, Cát Lái, Rạch Bảy

- Tổng số Hội viên: 71 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 33, chiếm tỷ lệ 46%.


5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ

Hoinguoicaotuoi.jpg

​- Đồng chí: Trần Văn Săng – Chủ tịch HNCT xã;

- Tổng số có 04 chi hội: Gồm Chi hội (Câu Kê, Phước Lương, Cát Lái, Rạch Bảy )

 Tổng số Hội viên: 653 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 110 người, chiếm tỷ lệ 15,3%, đoàn viên là đảng viên có 15 người, chiếm tỷ lệ 1,9%.