xuanhiep : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

Xã gồm có 10 công chức. gồm

- Công chức là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

 + Phạm Xuân Hòa

- 02 Công chức Văn hóa - Xã hội

+ Lê Thị Huyền

+ Hoàng Thị Hằng

- 02 Công chức Tư pháp - Hộ tịch

+ Trần Thị Huế

+ Nguyễn Thị Thúy​

- 01 Công chức Văn phòng - Thống kê

+ Trần Thị Thu Trang

-  02 Công chức Tài chính Kế toán

+ Trịnh Thị Mỹ Hạnh

+ Nguyễn Văn Sơn

- 02 Công chức Địa chính - Xây dựng

+ Trần Thị Minh Thao

+ Chu Văn Thanh

10/10 công chức đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước.