xuanhiep : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

- LỊCH CÔNG TÁC VÀ TIẾP CÔNG DÂN:

LỊCH CÔNG TÁC

Tiếp công dân, giải quyết hành chính tại phòng một cửa- một cửa liên thông hiện đại UBND xã Xuân Hiệp- huyện Xuân Lộc

 

 

- THỜI GIAN TRỰC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH:

 

+ Sáng:( 7giờ 00 phút  đến 11 giờ 30)

+ Chiều:( 13 giờ 00 phút đến 16 giờ30 phút)

 

 

LÃNH ĐẠO TRỰC

 

H​ọ và tên

Chức vụ

Thời gian

Huỳnh Thị Diệu

Chủ tịch.UBND xã

Hàng ngày

Lê Duy Ngọc

Phó CT.UBND xã

 

Hàng ngày

Nguyễn Thị Nhung

Phó Chủ tịch.UBND xã

Hàng ngày

 

 

 

 

 

 

 

TRỰC BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

 

Họ và tên

Chức danh

Thời gian trực

( thứ 2 đến thứ 6)

Nguyễn Thị Thúy

CC. Tư pháp-Hộ tịch

Hàng ngày

 

Trần Thị Huế

CC. Tư pháp-Hộ tịch

Hàng ngày

 

Bá Ngọc Hà

CB Tiếp nhận và trả kết quả

Hàng ngày

Trần Thị Minh Thao

CC. Địa chính-XD

Hàng ngày

Hoàng Thị Hằng

CC. Văn hóa - Xã hội

Hàng ngày

  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN HIỆP

Điện thoại: 02513.744.337