xuanhiep : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 


“LỊCH CÔNG TÁC VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA XÃ XUÂN HIỆP”

​I. LỊCH CÔNG TÁC

1. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH

- Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Lê Ngọc Hải

PBT. Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

 0985.641.597

2

Ông Lê Duy Ngọc

Phó Chủ tịch UBND xã

(phụ trách lĩnh vực Kinh tế)

 0982.283.317 

3

Bà Nguyễn Thị Nhung

Phó Chủ tịch UBND xã

(phụ trách lĩnh vực Văn Hoá)

 0937.035.700

3. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Thời gian trực

1

Bà Đặng Thị Lệ Hoa

Công chức VP-TK xã

0978.020.740

Từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (hàng tuần) trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định

2

Ông Nguyễn Văn Lưu

Công chức TP-HT xã

0916.740.775 

3

Bà Trần Thị Huế

Công chức TP-HT xã

0344.670.800

4

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà

Công chức ĐC-XD-NN-MT xã

0915.029.001

5

Bà Lê Thị Huyền

Công chức VH-XH xã

0979.243.843


* BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ XUÂN HIỆP

  Thư điện tử: ubndxxh-xl@dongnai.gov.vn, số điện thoại: 02513.744.128

II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, HĐND, UBMTTQVN XÃ, UBND XÃ, TRƯỞNG CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ XÃ

1. Tháng 1/2024 THÁNG 1-2024.pdfTHÁNG 1-2024.pdf

2. Tháng 2/2024 THÁNG 2-2024.pdfTHÁNG 2-2024.pdf

3. Tháng 3/2024THÁNG 3-2024.pdfTHÁNG 3-2024.

4. Tháng 4/2024 THÁNG 4-2024.pdfTHÁNG 4-2024.pdf

5. Tháng 5/2024 THÁNG 5-2024.pdfTHÁNG 5-2024.pdf

6. Tháng 6/2024 THÁNG 6-2024.pdfTHÁNG 6-2024.pdf

7. Tháng 7/2024 - Tuần 1 : TUẦN 1- THÁNG 7- 2024.pdfTUẦN 1- THÁNG 7- 2024.pdf

                            - Tuần 2:   TUẦN 2- THÁNG 7- 2024.pdfTUẦN 2- THÁNG 7- 2024.pdf