xuanhiep : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

Xã gồm có 04 ấp, 90 tổ nhân dân với 4.053 hộ, 16.558 nhân khẩu

Trong đó: 

- Ấp Tân Tiến có 1017 hộ, 4.120 nhân khẩu

Trưởng ấp: Tạ Thị Minh Hồng

- Ấp Tam Hiệp có1.279 hộ, 5.289 nhân khẩu

Trưởng ấp: Ngô Thị Hiền

- Ấp Việt Kiều có 1.518 hộ, 53918 nhân khẩu

Trưởng ấp: Nguyễn Thế Thắng

- Ấp Bình Minh có 190 hộ, 763 nhân khẩu

Trưởng ấp: Trần Ngọc Linh

z3207462591660_4c565d3bd37e8058276c1eaf35258f16.jpg