xuanhiep : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 nguyenthithao.pnglengochai.png

 

 


Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO

Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 18/03/1972

Số điện thoại:

Email:  
Họ và tên: LÊ NGỌC HẢI

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND ​xã

Năm sinh: 19/5/1977

Số điện thoại:

Email:
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ LẬP

Ch​ức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1979

Số điện thoại :

Email :

nguyenthiluan.png

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LUẬN

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Năm sinh: 19/5/1978

Số điện thoại:

Email:

nguyenthinhung.png

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHUNG

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Năm sinh: 05/02/1983

Số điện thoại:

Email:

leduyngoc.jpg

 

 

Họ và tên: LÊ DUY NGỌC

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Năm sinh: 29/4/1979

Số điện thoại:

Email: