page load: 0x80070002 Trang - home
xuanhiep : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
​Thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng cung cấp dịch vụ công ích cho người dân

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, hầu hết đư​ợc thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Phợp với bưu điện huyện Xuân Lộc tổ chức tuyên truyền Nghị định 42/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ 3 và 4. Kết quả bước đầu cho thấy có nhiều ưu điểm nổi trội như tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức khi làm thủ tục. Điểm phục vụ bưu chính nhận và chuyển phát các loại hồ sơ như: hồ sơ tư pháp, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, hồ sơ BHXH, sổ hộ khẩu, căn cước công dân, hộ chiếu, kết quả khám bệnh, hồ sơ nhà đất … đến tận địa chỉ người dân và doanh nghiệp.

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023

​ Một trong những hệ quả của chính sách tăng lương cơ sở đó chính là việc tăng mức đóng BHYT hộ gia đình. Hiện nay, theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình được quy định như sau

​Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; cuộc đời và nhân cách của Người vẫn là tấm gương để mỗi người Việt Nam phấn đấu và noi theo; tư tưởng của Hồ Chí Minh là cội nguồn sức mạnh, điểm tựa và niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đi đến tương lai, “soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta"(1).