page load: 0x80070002 Trang - home
xuanhiep : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
​Định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp ở Xuân Hiệp

Xuân Hiệp là một xã có nền kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 1.905 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm là 1.784 ha. Diện tích đất trồng cây hàng năm là 121 ha, do đó nền sản xuất và thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, Vì vậy địa phương luôn có kế hoạch, giải pháp nhằm Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ nhằm tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Từng bước chuyển dịch trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng năng suất, giá trị thu nhập kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. Đối với mỗi loại cây trồng có những phương án cụ thể phù hợp với đặc điềm, thổ nhưỡng của từng loại cây.

Kết quả công tác chăm lo các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn xã

Quan tâm, chăm sóc người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Ðảng, Nhà nước thể hiện truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn lâu đời của dân tộc. Ngoài đối tượng chính sách, người có công 01 nhóm đối tượng khác cũng nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ nhà Đảng, nhà nước và cộng đồng đó là các đối tượng bao trợ như trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo,… theo quy định tại văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/2/2019 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

​Xuân Hiệp phát động chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Ngày 20/6/2019 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (PTTDĐKXDĐSVH) xã Xuân Hiệp tổ chức Lễ phát động chiến dịch ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động phòng chống dịch bệnh do sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika. Tham dự Lễ phát động gồm có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH xã, nhân viên trạm y tế, các cộng tác viên y tế ấp, Ban quản lý các ấp.

Tổ nhân dân – mô hình tổ tự quản tại cộng đồng

Trên địa bàn xã có 4 ấp với 90 tổ nhân (Ấp Tân Tiến: 24 tổ , Ấp Tam Hiệp: 28 tổ, Ấp Việt Kiều: 33 tổ, Ấp Bình Minh: 05 tổ) được kiện toàn nhằm tăng cường tình đoàn kết, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người.