page load: 0x80070002 Trang - tintrongnuoc
xuanhiep : tintrongnuoc Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Science and technology news

 
Khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ để biến tri thức thành của cải, vật chất (3/20/2023 4:49:00 PM)
Xem tiếp
Hoạt động KHCN ở địa phương: Cần quyết liệt và thực chất hơn (3/20/2023 4:46:00 PM)
Xem tiếp
Đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (3/3/2023 11:32:00 AM)
Xem tiếp
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập (3/3/2023 11:31:00 AM)
Xem tiếp
Năm 2023, phấn đấu đưa chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN (3/3/2023 11:29:00 AM)
Xem tiếp
Đẩy mạnh cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN (3/3/2023 11:26:00 AM)
Xem tiếp
Đổi mới tư duy để huy động nguồn lực đầu tư công nghệ trong nông nghiệp (3/3/2023 11:24:00 AM)
Xem tiếp
Sửa 5 thông tư để quyết liệt đổi mới quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia (3/3/2023 11:22:00 AM)
Xem tiếp
Bỏ quy định 'treo 2 năm với chủ nhiệm đề tài nghiệm thu không đạt' (2/23/2023 4:01:00 PM)
Xem tiếp
Nhà khoa học đề xuất gỡ khó trong mua sắm vật tư nghiên cứu (2/23/2023 3:55:00 PM)
Xem tiếp
Tôn vinh 60 doanh nghiệp điển hình sáng tạo (2/23/2023 3:54:00 PM)
Xem tiếp
Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023 nâng giải thưởng lên 300 triệu đồng (2/23/2023 3:51:00 PM)
Xem tiếp
Kiến tạo chính sách để khơi thông làn sóng công nghệ và đổi mới sáng tạo (1/31/2023 2:16:00 PM)
Xem tiếp
Thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1/31/2023 2:13:00 PM)
Xem tiếp
Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc vận hành trụ sở sau 5 năm xây dựng (1/30/2023 2:32:00 PM)
Xem tiếp