daiphuoc : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News ‭[1]‬

 
Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang thâm canh một số loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Updated15-09-2021 02:45
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang thâm canh một số loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ                : KS. Lê Thị Chung

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

1

Trần Thị Liên

KS

Nữ

2

Bùi Xuân Khôi

TS

Nam

3

Vũ Mạnh Hà

ThS

Nam

4

Phạm Thị Xuân Diệu

KS

Nữ

5

Nguyễn Đăng Khoa

KS

Nam

6

Hoàng Văn Hiệu

KS

Nam

7

Lê Thị Vân

KS

Nữ

8

Nguyễn Thanh Thịnh

ThS

Nam

9

Âu Thị Ngọc Ánh

ThS

Nữ

10

Lê Thị Ánh

KS

Nữ

11

Trần Thị Thảo Như

KS

Nữ

12

Lê Văn Thành

CN

Nam

13

Trịnh Việt Nga

TS

Nữ

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả sản xuất từ đất trồng mía kém hiệu quả bằng việc trồng mới dừa xiêm và mãng cầu xiêm ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía, tình trạng đất canh tác ở xã Phước Khánh, nhu cầu của các nhà vườn trong việc chuyển đổi giống cây trồng. Phân tích khó khăn và thuận lợi từ đó đề ra các giải pháp thực hiện.

- Mô hình trồng mới cây mãng cầu xiêm và dừa sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại, cho trái ở năm thứ 3, đảm bảo an toàn sản phẩm và được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

- Mô hình sản xuất dừa giai đoạn kinh doanh: Năng suất tăng 15%, hiệu quả kinh tế hơn cao 10% đối chứng, cao hơn 100% so với trồng mía, đảm bảo an toàn sản phẩm, được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

- Chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mãng cầu xiêm và dừa xiêm cho nhà vườn thông qua tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên, hội thảo.

5. Kết quả thực hiện:

- Dự án “Xây dựng mô hình chuyển đổi cây mía kém hiệu quả sang thâm canh một số loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” đã thực hiện:

+ Đã xây dựng 01 báo cáo đánh giá được thực trạng đã điều tra và đề xuất giải pháp chuyển đổi bền vững từ đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng mãng cầu xiêm và dừa  ở xã Phước Khánh.

+ Mô hình mãng cầu xiêm trồng mới đạt chứng nhận VietGAP: Quy mô: 3ha. Các cây sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại quan trọng, cây cho đã cho trái ở năm thứ 3.

+ Mô hình dừa trồng mới đạt chứng nhận VietGAP: Quy mô: 2,7 ha. Các cây sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại quan trọng, cây cho đã cho trái ở năm thứ 3.

+ Mô hình dừa giai đoạn kinh doanh đạt chứng nhận VietGAP: Quy mô: 5ha. Các cây sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại quan trọng, năng suất ở lô mô hình cao hơn > 20,5%, hiệu quả kinh tế > 43,8% so với lô đối chứng, cao hơn 650,2% so với trồng mía.

+ Đã đào tạo 15 kỹ thuật viên làm nòng cốt nắm bắt kiến thức làm chủ quy trình sản xuất mãng cầu xiêm và dừa theo tiêu chuẩn VietGAP và chủ động tổ chức sản xuất. Đạt 100% so với hợp đồng.

+ 80 lượt nhà vườn được tập huấn nắm vững quy trình kỹ thuật, có thể áp dụng tốt trong sản xuất mãng cầu xiêm và dừa.

+ 80 lượt nhà vườn tham dự hội thảo đầu bờ và kết hợp trao giấy chứng nhận
VietGAP.

+ Hoàn Thiện “Sổ tay qui trình sản xuất mãng cầu xiêm và dừa theo tiêu chuẩn VietGAP cho xã Phước Khánh

6. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 04/2017 đến 06/2020

7. Kinh phí thực hiện: 2.408.567.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS SNKHCN tỉnh)     : 675.764.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN (NS huyện)                :  675.764.000 đồng

- Nguồn khác (vốn dân)                                                 : 1.057.039.000 đồng

 

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
 

 Content News ‭[2]‬

 
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter