daiphuoc : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News ‭[1]‬

 
Xây dựng phòng tâm lý học đường cho các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Updated19-04-2020 04:15
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng phòng tâm lý học đường cho các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

​2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông phố 

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Minh Công

Đồng chủ nhiệm: Đại tá, CN. Nguyễn Thọ Hải

Cá nhân tham gia:

STT

Họ và tên

Học vị

Vai trò trong đề tài

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Công Bình

CN

Thư ký đề tài

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

2

Phạm Thanh Bình

Tiến sĩ

Thành viên

Trường Đại học KHXH & NV

3

Đỗ Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ

Thành viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

4

Phạm Văn Thanh

Tiến sĩ

Thành viên

Trường Đại học Đồng Nai

5

Nguyễn Thành Công

Ths

Thành viên

Trường giáo dưỡng số 4

6

Bùi Ngọc Diễm

Ths

Thành viên

Trung tâm tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

7

Trịnh Hoàng Diễm Phúc

CN

Thành viên

Trung tâm tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông.

- Thử nghiệm mô hình hoạt động phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Đề xuất các giải pháp để triển khai mở rộng phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

5. Kết quả thực hiện:

1) KKTL của HS phổ thông hiện nay là có thực. HS ngày nay có nhu cầu được tham vấn TLHĐ về rất nhiều nội dung khác nhau liên quan đến những khó khăn trong học tập, trong giao tiếp, trong quan hệ với bạn bè, trong tình cảm, tình yê, giáo dục kỹ năng sống….Do vậy, mô hình hoạt động của phòng TLHĐ trong nhà trường phổ thông ra đời có ý nghĩa quan trọng, góp phần trợ giúp HS giải quyết được những khó khăn tâm lí, mang lại đời sống tinh thần lành mạnh cho các em.

2) Về mặt lí luận, đề tài đã làm rõ các vấn đề: a) Tìm hiểu về mô hình TLHHĐ trên thế giới và trong nước, đặc biệt là mô hình TLHHĐ tiêu biểu do Hiệp hội quốc gia các nhà TLH đường Hoa kỳ (NASP) xây dựng năm 2010; b) Làm rõ các khái niệm liên quan đến mô hình hoạt động của phòng TLHĐ như nội dung, phương pháp, công cụ hoạt động của phòng TLHĐ (kế hoạch hoạt động, chương trình, nhật ký, các biên bản, mẫu đăng kí...) và công cụ trợ giúp tâm lí và tham vấn tâm lí với tư vấn tâm lí và trị liệu tâm lí…

3) Về mặt thực tiễn, đề tài đã: a) Triển khai thực nghiệm mô hình phòng TLHĐ tại 4 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh TP Biên Hoà, Đồng Nai (có sản phẩm kèm theo như nhật ký hoạt động của phòng, biên bản tiến hành các ca tham vấn cá nhân, chương trình hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động của các chuyên đề phòng ngừa, sàng lọc…) và tổng kết kết quả sau 1 năm hoạt động của phòng; b) Tiến hành nghiên cứu đánh giá từ phía HS,GV, CBQL, cha mẹ HS, chuyên viên TLHĐ về những hiểu biết của họ về mô hình, hoạt động của phòng TLHĐ; về hiệu quả hoạt động của phòng trong thời gian qua; về mong muốn duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình phòng trong thời gian tới và kiểm nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp để duy trì và phát triển phòng. Kết quả khẳng định: HS, GV, CBQL, cham mẹ HS và chuyên viên TLHĐ đều thấy đây là một mô hình cần thiết, tổ chức hoạt động bài bản và mang lại hiệu quả tương đối cao trong việc trợ giúp HS, GV và các lực lượng khác trong nhà trường và rất cần thiết phải duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình này trong các trường phổ thông tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020

7. Kinh phí thực hiện: 226.905.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu chín trăm linh năm nghìn đồng). Trong đó:

+ Từ ngân sách nhà nước: 113.452.000 đồng (Một trăm mười ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng

+ Từ nguồn tự có của tổ chức: 113.452.500 đồng (Một trăm mười ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng.

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
 

 Content News ‭[2]‬

 
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter