daiphuoc : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. Các mục tiêu phát triển chủ yếu:

tn 1.jpg

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp: 50%, Tiểu thủ công nghiệp: 10%, Thương mại dịch vụ: 40%. Thu nhập bình quân đầu người: 6.000.000đ/ năm. Huy động vốn đầu tư phát triển: 5.000.000.000đ. trong đó vốn trong dân 2.000.000.000đ. Tỷ trọng huy động thuế, phí lệ phí vào ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 5,5%.

Trên 95% hộ dùng điện và nước sạch hợp vệ sinh, hộ nghèo giảm xuống còn 5%. Tỷ lệ tăng dân số đến năm 2005 đạt dưới 1,4%. Lao động có việc làm ổn định chiếm: 70%, lao động thời vụ từ 29%.

Hộ có nhà kiên cố chiếm từ 40 - 60%. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đánh giá trong sạch vững mạnh chiếm 100%. Tập hợp quần chúng vào tổ chức 95%. Phát triển đoàn viên, hội viên từ 20 -25%. Phát triển Đảng từ 10 –12% năm so với đảng viên hiện có ở đầu năm. Chi bộ trực thuộc đánh giá hàng năm trong sạch vững mạnh chiếm 100%, Đảng ủy trong sạch vững mạnh.

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2020

+ Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng đến năm 2020 là: 1.400 ha, trong đó đông xuân : 668 ha, hè thu 697 ha. Cây mía 25 ha, cây sen 10. Cải tạo vườn tạp sang vườn chuyên, chuyển đất sản xuất không có hiệu quả sang trồng cây ăn trái từ 2 –3 ha gồm sapo, xoài, cam, quýt...

+ Chăn nuôi: Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm 30%. Thực hiện đồng bộ việc cung cấp giống mới và thức ăn có chất lượng cao, chủ yếu dựa vào khu phát triển trồng trọt,chăn nuôi heo giống, heo thịt, trang trại nuôi gia cầm vùng quy hoạch của huyện.

+ Thuỷ sản: Tiếp tục đầu tư giống vốn tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh làm ăn có hiệu quả từng bước tiến lên hợp tác xã.

Phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn chỉnh việc phát giấy chứng nhận QSĐ đất cho nhân dân đạt 100%. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của tỉnh, huyện và nguồn vốn huy động trong dân xây dựng mở rộng các con đường đi nông thôn còn lại ở ấp Phước lý và xây dựng chợ mới đã được UBND huyện duyệt, đồng thời có kế hoạch chọn điểm đỗ rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giải pháp chủ yếu: Trong những năm tiếp theo, nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn giá trị hàng đầu đối với xã, do đó cần ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao tỹ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp. Trong những năm tiếp theo vùng đất Cù Lao sẽ là khu du lịch sinh thái, do đó diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm dần, cơ cấu kinh tế cũng sẽ chuyển hướng cho phù hợp.

+ Thuỷ lợi : Thực hiện việc xây dựng kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất, tích cực khai thác nội lực và tranh thủ nguồn vốn khác để đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất.

+ Về giao thông nông thôn: Tích cực thu quỹ lao động công ích để xây dựng các công trình phúc lợi địa phương với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Về thông tin tuyên truyền: Đảm bảo máy móc đài truyền thanh được hoạt động liên tục nhằm phát thanh trên đài các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và làm đúng theo pháp luật.

+ Về Thương mại dịch vụ: Từng bước chuyển dần cơ cấu kinh tế của xã từ nông nghiệp sang dịch vụ do diện tích nông nghiệp bị giảm xuống thấp. Trước mắt tiến hành quy hoạch xây dựng lại chợ Phước Lý, khuyến khích các thành phần kinh tế mở các đại lý cửa hàng, mạng lưới bán lẽ trên địa bàn xã.​

quan_ao.jpg

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter