daiphuoc : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1

1. ẤP BẾN CỘ

 

Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 566 ha;

+ Số hộ dân              : 840 hộ

+ Tổng số dân số     : 2.828 nhân khẩu

+ Dân tộc                  : Cộng đồng người Hoa: 186 hộ; Dân tộc ít người: 03 hộ, 13 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                 : Phật giáo có 493 hộ; Công giáo có 17 hộ; tin lành có 129 hộ;

+ Địa bàn dân cư     : 10 Tổ nhân dân

 

Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Văn Đen         : Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

- Đồng chí Dương Thị Ba              : Phó Bí thư;

- Đồng chí Trần Thanh Lâm          : Phó ban ấp

- Đồng chí Lê Ân Sỹ                      : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                      : Chi bộ có 22 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                         : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

 

2. ẤP PHƯỚC LÝ

 

Đặc điểm:

+ Tổng diện tích        : 1.131 ha;

+ Số hộ dân               : 2.398 hộ

+ Tổng số dân số      : 9.367 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : Cộng đồng người Hoa: 167 hộ; Dân tộc ít người: 15 hộ, 72 nhân khẩu.

+ Tôn giáo                  : Phật giáo có 1.971 hộ; Công giáo có 253 hộ; tin lành có 174 hộ;

+ Địa bàn dân cư       : 51 Tổ nhân dân

 

Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh              : Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

- Đồng Chí Cao Văn Út                             : Phó Bí thư;

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Duy                 : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc                    : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                                  : Chi bộ có 26 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                                    : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT. 

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter