daiphuoc : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

HuynhNhatQuang.jpg


Họ và tên: HUỲNH NHẬT QUANG.

Ngày tháng năm sinh: 12/02/1966.

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Hội đồng nhân dân xã.

Điện thoại: 0913 123 578.

 

 TranThanhHoang.jpg


Họ và tên: TRẦN THANH HOÀNG.

Ngày tháng năm sinh: 24/11/1967 .

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0909 845 167 .

 

 PhamThanhCong.jpg


Họ và tên: PHẠM THÀNH CÔNG.

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1971.

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy xã .

Điện thoại: 0973 671 167.

VoThanhHoang.jpg


Họ và tên: VÕ THANH HOÀNG.

Ngày tháng năm sinh: 01/07/1971.

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0933 580 441.

 

 TuMinhTrung.jpg


Họ và tên: TỪ MINH TRUNG

Ngày tháng năm sinh:25/06/1966

Chức vụ:Trưởng công an xã

Điện thoại: 0902 887 839

 

 NguyenThiAnhThu.jpg


Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Ngày tháng năm sinh:20/11/1982

Chức vụ:Chủ tịch UBMTTQ xã

Điện thoại: 0909 754 254

 

 LeVanChinh.jpg


Họ và tên: LÊ QUANG CHÍNH

Ngày tháng năm sinh: 14/05/1972

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã

Điện thoại: 0909 150 859

 

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter