daiphuoc : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News ‭[1]‬

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Updated19-04-2020 04:14
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Thủy
Cá nhân tham gia:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thanh Thủy

Nghiên cứu viên chính

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

2

Vũ Mạnh Hà

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

3

Lê Thị Chung

Nghiên cứu viên

Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

4

Lê Thị Vân

Nghiên cứu viên

Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

5

Nguyễn Đăng Khoa

Nghiên cứu viên

Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

6

Phạm Thị Xuân Diệu

Nghiên cứu viên

Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

7

Trần Thị Liên

Nghiên cứu viên

Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

8

Lê Văn Thành

Kỹ thuật viên

CN

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

9

Nguyễn Thanh Thịnh

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

10

Đào Thị Thùy Dương

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

11

Bùi Thế Sơn

Kỹ thuật viên

CN

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhà vườn và là cơ sở để nhân rộng mô hình ở thành phố Biên Hòa.

Mục tiêu cụ thể:

- Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP thông qua điều tra khảo sát;

- 10.000 m2 sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới được cấp giấy chứng nhận VietGAP, năng suất > 30% và hiệu quả kinh tế tăng > 20% so với sản xuất ngoài nhà lưới;

- Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho cán bộ kỹ thuật và nhà vườn trên địa bàn thành phố Biên Hòa thông qua tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên, tham quan học tập, hội thảo đầu bờ.

5. Kết quả thực hiện:

- Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” đã được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đủ nội dung và quy mô theo thuyết minh và hợp đồng, đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể là:

Đã hoàn thành 7/7 nội dung, 10/10 sản phẩm của dự án:

+ Báo cáo điều tra hiện trạng sản xuất rau đối chiếu với các yêu cầu của VietGAP ở thành phố Biên Hòa: Đã hoàn thành 40 phiếu điều tra và báo cáo điều tra. Đạt 100% về số lượng, chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện so với hợp đồng.

+ Báo cáo phân tích mối nguy gây ô nhiễm vùng sản xuất rau theo VietGAP ở thành phố Biên Hòa: Đã hoàn thành, có kết quả phân tích mẫu và báo cáo phân tích cho thấy vùng sản xuất rau Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai đáp ứng các yêu cầu ban đầu cho sản xuất VietGAP.

+ Đã xây dựng mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 10.000m2 (01 ha), có 5 hộ tham gia ở phường Trảng Dài. Vườn rau sinh trưởng phát triển tốt, năng suất các loại rau tăng trung bình 30,03%, hiệu quả kinh tế tăng trung bình 246,81% so với đối chứng sản xuất rau không sử dụng lưới.

+ 80 lượt nhà vườn được tập huấn đều nắm vững quy trình kỹ thuật, có thể áp dụng tốt trong sản xuất rau.

+ 60 lượt nhà vườn được tham dự hội thảo, tham quan học hỏi và trao đổi kinh nghiệm sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

+ Đã biên soạn quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho 5 loại rau với nội dung ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa phù hợp với thực tế sản xuất.

+ Tuyên truyền sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP: Đã thực hiện quay video quy trình kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

+ Liên kết tiêu thụ sản phẩm: Đã liên kết tiêu thụ với công ty rau mầm Xuân Anh để đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán rau cho THT.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2019

7. Kinh phí thực hiện: 1.608.999.400 đồng

- NSNN hỗ trợ: 944.608.200 đồng​ 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
 

 Content News ‭[2]‬

 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2010 Updated20-12-2019 01:44
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2010
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter