daiphuoc : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1


DTN.jpg

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ ĐẠI PHƯỚC

- Đồng chí: Nguyễn Thành Phi - Bí thư Đoàn xã;

- Đồng chí Dương Hoàng Phúc - Phó Bí thư Đoàn;

- Tổng số chi đoàn: 12 chi đoàn trực thuộc, gồm có:

+ 06 Chi đoàn ấp;

+ 03 chi đoàn khối trường học;

+ 01 cho đoàn cơ quan;

+ 01 chi đoàn Quân sự;

+ 01 chi đoàn Công an;

- Tổng số Đoàn viên: 838 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên nòng cốt có 406 chiếm tỷ lệ 48,44%.

 


 HND.jpg

HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐẠI PHƯỚC

- Đồng chí: Dương Văn Hoàng - Chủ tịch HND xã;

- Đồng chí: Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội khu (A, B, C, D, Ấp Bến Cộ);

- Tổng số Hội viên: 236 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 118, chiếm tỷ lệ 50%.

 


 HPN.jpg

HỘI PHỤ NỮ XÃ ĐẠI PHƯỚC

- Đồng chí: Dương Thị Kim Chi - Chủ tịch HPN xã;

- Đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Nương - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội khu (A, B, C, D, Ấp Bến Cộ);

- Tổng số Hội viên: 2.247 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 859, chiếm tỷ lệ 38%.

 


 CCB.jpg

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ ĐẠI PHƯỚC

- Đồng chí: Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch HCCB xã;

- Đồng chí: Nguyễn Anh Sơn - Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội khu (A, B, C, D, Ấp Bến Cộ);

- Tổng số Hội viên: 70 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 38, chiếm tỷ lệ 55%.

 


 NCT.jpg

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ ĐẠI PHƯỚC

- Đồng chí: Lê Xuân Hông - Chủ tịch HNCT xã;

- Đồng chí: Phạm Văn Ngọc -Phó chủ tịch;

- Tổng số có 05 chi hội: Gồm Chi hội khu (A, B, C, D, Ấp Bến Cộ);

- Tổng số Hội viên: 783 người. Trong đó, hội viên nòng cốt có 120 người, chiếm tỷ lệ 15,3%, đoàn viên là đảng viên có 15 người, chiếm tỷ lệ 1,9%.cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter