daiphuoc : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News ‭[1]‬

 
Updated

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
 

 Content News ‭[2]‬

 
Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi Updated28-10-2021 08:36
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi

(Mã số nhiệm vụ: DTT2018-03-B)

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Đồng Nai

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: THS. ĐÀO SỸ LUẬT

Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. PHẠM TUẤN THÀNH

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

01

Đào sỹ Luật

ThS

Nam

02

Phạm Tuấn Thành

TS

Nam

03

Nguyễn Phú Đăng

TS

Nam

04

Trần Minh Hùng

TS

Nam

05

Đỗ Bảo Đức

Ths

Nam

06

Huỳnh Lê Tuấn Dũng

ThS

Nam

07

Nguyễn Duy Kha

KS

Nam

08

Trần Văn Tuyên

TS

Nam

09

Phạm Đức Khánh

ThS

Nam

10

Nguyễn Mạnh Cường

TS

Nam

11

Tô Xuân Định

GV.TS

Nam

12

Hoàng Hải

KS

Nam

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

         "Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi” sẽ phát triển phương pháp, thuật toán tổng hợp và xây dựng mô hình thực nghiệm hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động có tính đến ảnh hưởng của băng tải liên kết đàn hồi, cụ thể:

​- Xây dựng mô hình và thiết lập thuật toán ước lượng hàm truyền đạt mô tả phần tử liên kết đàn hồi. Mô hình ước lượng được sử dụng trong việc mô phỏng và đánh giá hệ thống sau tổng hợp.

- Phát triển phương pháp và thuật toán tổng hợp bộ điều chỉnh của các hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động có tính đến ảnh hưởng của băng tải liên kết đàn hồi dựa trên phương pháp nội suy thực.

           - Xây dựng mô hình thực nghiệm hệ truyền động điện hai động cơ có chứa phần tử liên kết đàn hồi với các bộ điều chỉnh đã tổng hợp được

5. Kết quả thực hiện:

Các kết quả cơ bản mà đề tài đã đạt được bao gồm: 

1. Mô hình hóa và xây dựng thuật toán xác định mô hình ước lượng tối ưu của băng tải đàn hồi trong các hệ truyền động điện nhiều động cơ ứng dụng phương pháp nội suy thực, với các nội dung chủ yếu:

- Xây dựng mô hình hàm truyền đạt biểu diễn mối liên hệ giữa lực căng và vận tốc của băng tải tại các tọa độ không gian khác nhau.

- Phân tích và thiết lập thuật toán xấp xỉ hóa hàm truyền đạt bằng phương pháp nội suy thực, đề xuất tiêu chuẩn đánh giá sai số ước lượng, xác định cấu trúc và tham số của mô hình ước lượng tối ưu.

- Xây dựng chương trình tự động ước lượng theo thuật toán đã đề xuất và xác định mô hình ước lượng cho băng tải với các tham số cụ thể.

2. Xây dựng mô hình thực nghiệm hệ truyền động điện hai động cơ chủ động liên thuộc nhau bởi băng tải đàn hồi, cụ thể:

 - Thiết lập mô hình hệ thống truyền động 2 động cơ không đồng bộ có tính đến ảnh hưởng của băng tải.

- Thực hiện tổng hợp tham số bộ điều chỉnh của hai kênh điều khiển từ thông và tốc độ.

           - Mô phỏng và xây dựng mô hình thực nghiệm kiểm chứng, đánh giá chất lượng của hệ thống với các bộ điều chỉnh được tổng hợp

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: 8/2019 đến 4/2021

7. Tổng kinh phí thực hiện: 854.244.000 đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước (triệu đồng): 854,244


Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter