baohoa : Tin CCHC của địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC địa phương

 
Hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến (29/09/2023)
Trang tin Bảo Hòa hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng DVC trực tuyến
Xã Bảo Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ và hướng dẫn người dân đăn... (29/09/2023)
Để tiếp tục củng cố, tăng cường sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh, huyện và xã. UBND xã Bảo Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của xã Bảo Hòa (29/09/2023)
Thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính của xã đến nay, việc ứng dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống hạ tầng CNTT xã Bảo Hòa cơ bản hoàn thiện, kết nối liên thông các cơ ...
Xã Bảo Hòa đạt những bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền điện t... (29/09/2023)
Những năm qua, UBND xã Bảo Hòa luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước; hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và đã đem lại một số kết quả nhất định.
Bảo Hòa Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số đến năm 2025 và địn... (29/09/2023)
Xã Bảo Hòa từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo hướng chính quyền tương tác, minh bạch, hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, cung cấp các dịch ...
Bảo Hòa nêu cao trách nhiệm đối thoại trực tiếp với nhân dân (29/09/2023)
Thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bảo Hòa luôn quan tâm thực hiện việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều vấn đề nổi cộm, phát sinh tại địa phương đã được cấp ủy Đản...
Bảo Hòa triển khai tra cứu, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Q... (29/09/2023)
Trong năm 2023 có 7/7 cán bộ công chức Bộ phận một cửa xã được cấp quyền truy cập tra cứu, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.
6 tháng đầu năm: Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến 336/379 đạt 88,6% (29/09/2023)
Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn xã đã được UBND xã quan tâm, triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch và đạt được những kế...
Nâng cao hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính (29/09/2023)
Xác định công tác CCHC là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của xã, có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới...
Xã Bảo Hòa đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (29/09/2023)
Xác định Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân nhận thấy công nghệ là hữu ích, thiết thực, UBND xã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng, phát triển Chính quyền số và Chuyển đổi ...

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.