page load: 0x80070002 Trang - home
baohoa : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Bảo Hòa thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Bảo Hòa luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội (BTXH), trợ giúp các đối tượng yếu thế cải thiện đời sống vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.