page load: 0x80070002 Trang - home
baohoa : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Phát huy vai trò Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng (ÐTCÐ) trên địa bàn xã đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các công trình đầu tư xây dựng ở địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.