page load: 0x80070002 Trang - home
baohoa : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Trang Thông tin điện tử xã Bảo Hòa nâng cao chất lượng, đa dạng hóa nguồn thông tin

Sau hơn 10 năm hoạt động, Trang Thông tin điện tử ( TTĐT) xã Bảo Hòa (http://sub.dost-dongnai.gov.vn/baohoa) không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa nguồn thông tin cung cấp đến người truy cập, phục vụ ngày một tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã và là cầu nối giữa nhà nước và công dân, doanh nghiệp.