page load: 0x80070002 Trang - home
xuanbinh : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Nông nghiệp phường Xuân Bình với nghề trồng Nấm mèo truyền thống

Những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp ủy, chính quyền phường Xuân Bình đã đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, trong đó có lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thái Lan bất ngờ dựng hàng rào kỹ thuật, trái cây xuất khẩu gặp khó

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) Thái Lan mới đây đã ban hành các quy định điều chỉnh việc giám sát dư lượng thuốc BVTV đối với nhập khẩu nông sản tươi. Điều này khiến xuất khẩu nông sản từ các nước, trong đó có Việt Nam vào Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Tiếng Việt | English
tim kiem