xuanbinh : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 levanhau.jpg

 

Họ và tên: Lê Văn Hầu

Ngày, tháng, năm sinh: 1968

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường - Chủ tịch HĐND phường

Điện thoại liên lạc: 0919.176.004

Địa chỉ email:

 tranthanhtan.jpg

 

Họ và tên: Trần Thanh Tân

Ngày, tháng, năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

Điện thoại liên lạc: 0933.924.462

Địa chỉ email:

 nguyenxuantrung.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trung

Ngày, tháng, năm sinh: 1981

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy phường

Điện thoại liên lạc: 0986.575.794

Địa chỉ email:

 dothithanhdung.jpg

 

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Dung

Ngày, tháng, năm sinh: 1982

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

Điện thoại liên lạc:

Địa chỉ email:

 nguyenthithanh.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 1974

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại liên lạc: 0983.455.669

Địa chỉ mail:

 lengoclan.jpg

 

Họ và tên: Lê Ngọc Lan

Ngày, tháng, năm sinh: 1983

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ phường

Điện thoại liên lạc: 0908.760.489

Địa chỉ mail:

Tiếng Việt | English
tim kiem