xuanbinh : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

LỊCH CÔNG TÁC VÀ TIẾP CÔNG DÂN

THỜI GIAN TRỰC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH

+ Sáng tứ 7h30 phút đến 11h30

+Chiều từ 13h30 phút đến 17h

LÃNH ĐẠO TRỰC

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Trần Thanh Tân

Chủ tịch UBND

Thứ năm hàng tuần

(hoặc đột xuất)

Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch UBND

Hàng tuần

CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

Lê Quang Thắng

Công chức VP-TK

Hàng tuần

Nguyễn Thị Kim Ngân

Công chức VP-TK

Hàng tuần

Trần Đình Thiện

Công chức TP-HT

Hàng tuần

Huỳnh Ngọc Hiệp

Công chức TP-HT

Hàng tuần

Phạm Ngọc Phú

Công chức Địa chính

Hàng tuần

Hoàn Thị Vân Anh

Công chức Địa chính

Hàng tuần

Tiếng Việt | English
tim kiem