xuanbinh : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. Về thương mại - dịch vụ:

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai đăng ký giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn.

Phối hợp với phòng Kinh tế và phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh về giấy phép đăng kí kinh doanh và thực hiện buôn bán theo đúng quy định pháp luật tại cơ sở.

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.​

Tiếng Việt | English
tim kiem