xuanbinh : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 2


1. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

- Tích cực cùng các ngành chức năng thị xã di dời các nhà máy công nghiệp và triển khai các dự án thương mại trên địa bàn.

- Tạo điều kiện và khuyến khích cho mọi hoạt động thương mại - du lịch phát triển hướng mạnh vào phục vụ sản xuất, đời sống.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng thị trường bằng nhiều hình thức, đảm bảo chất lượng, tăng giá trị hàng hóa.

Tiếng Việt | English
tim kiem