Thống Nhất - Xã Bàu hàm 2 : home Thống Nhất - Xã Bàu hàm 2
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Để hỗ trợ cho hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp giải quyết tốt khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm UBND huyện Thống Nhất đã mời Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hướng dẫn cho các hợp tác xa, trang trại, nông nghiệp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm nông nghiệp

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh “cáo quan” về vườn cùng nông dân làm giàu

Ngày bà con nông dân cả huyện khóc ròng dưới gốc bưởi vì tin đồn thất thiệt “ăn bưởi bị ung thư”, ông “trốn” gia đình đi học để cởi tiếng oan cho cây bưởi. Bây giờ, không chỉ làm giàu nhờ các sản phẩm do chính mình chiết xuất, chế biến từ cây bưởi; ông Khanh còn bao tiêu đầu ra cho bà con khắp huyện và các vùng lân cận.