bauham2 : Tin CCHC của tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC tỉnh

 
Tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chín... (19/05/2020)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chính, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định, góp phần nâng cao chất lư...
Năm 2020, Xuân Lộc đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt... (15/05/2020)
Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với mục tiêu thực chất, hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (mức độ 3, 4) trên tổng số hồ sơ các cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên; UBND cấp xã đạt từ 30% trở lên. Đ...
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến (14/05/2020)
Thông tin từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc cho biết, trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nên trong quý I/2020, số hồ sơ cấp phép xây dựng nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có chiều hư...
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của Đồng Nai đã tăng 3 bậc (07/05/2020)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách (09/04/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Bộ phận một cửa trực tiếp tiếp nhận và xử lý các trường hợp hồ sơ hành chính cấp bách, quan trọng trong giai đoạn phòng, chống ...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (09/04/2020)
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công n...
Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Bộ phận một cửa c... (18/03/2020)
Nhằm đẩy nhanh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bộ phận Một cửa các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất sẽ thực hiện tiếp nhận và tr...
Khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (18/03/2020)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, BCCI khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Xây dựng nền hành chính hiện đại (17/02/2020)
Tiếp tục triển khai cải cách hành chính (CCHC) theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện cô...
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn tỉnh (21/12/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.