bauham2 : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 2


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã 5.307 hộ

Số nhân khẩu: 23.482 người

Số người trong độ tuổi lao động: 19.217 người.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 21,02%

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 78,98%

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.018 ha

Diện tích đất nông nghiệp: 1.814,96 ha

Diện tích đất phi nông nghiệp: 203,04 ha

Hiện trạng sử dụng đất: đã sử dụng 100% diện tích đất bao gồm: đất dùng cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, đất ở khu dân cư, đất dành cho công trình giao thông, công trình công cộng, công trình văn hóa.

Thông tin về tài nguyên đất của xã:

- Tên tài nguyên đất: Trên địa bàn xã đất đai được hình thành trên đá mẹ bazan có độ phì nhiêu tương đối khá, được phân cấp theo các nhóm chính như sau:

+ Nhóm đất đen (Luvisols - LV): có diện tích 742,02 ha chiếm 36,76% diện tích đất tự nhiên, phân bố tập trung ở khu vực ấp Ngô Quyền. Trên địa hình bằng thấp có thể sử dụng cho trồng lúa nước hoặc canh tác 1 vụ lúa và 1 vụ màu.

+ Nhóm đất đỏ vàng (Ferralsols - FR): có diện tích 1.272,32 ha, chiếm 63,04% diện tích đất tự nhiên, phân bố chủ yếu trên địa hình đồi thấp và lượn song của xã. Đây là loại đất đồi núi tốt nhất nước ta, thích hợp trồng cây công nghiệp dài ngày như: cao su, cà phê, tiêu và các loại cây ăn quả lâu năm.

 

3. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Khoáng sản trên địa bàn xã kém phong phú về chủng loại, chỉ có đá với đất sỏi sạn làm nguyên vật liệu phục vụ cho xây dựng, giao thông và san lấp mặt bằng, ngoài ra không có loại khoáng sản khác.

 

4. THẮNG CẢNH DU LỊCH, DI TÍCH LỊCH SỬ

Có 02 di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh là Vườn cao su đầu tiên sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây và Đình Dầu Giây.

 

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã: Có 02 cơ sở bưu điện Huyện, 03 đại lý bưu điện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Toàn xã có 22 điểm kinh doanh internet phủ đều ở 05 ấp.

Mật độ điện thoại cố định và di động: 95 máy/100 dân.

 

6. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Tỉnh lộ 769

Số km đường chạy qua:

- Quốc lộ 1: 2,3 km

- Quốc lộ 20: 1,2 km

- Tỉnh lộ 769: 7,9 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

Xã có 02 tuyến đường Huyện quản lý với tổng chiều dài 6km, toàn bộ đã được nhựa hóa; 05 tuyến đường trục xã, liên xã với tổng chiều dài 9,62km, đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100%; có 28 tuyến đường trục thôn (ấp), xóm với tổng chiều dài 16,839km, đã được bê tông nhựa - xi măng, cứng hóa 100%; có 54 tuyến đường ngõ, xóm với tổng chiều dài 12,666km, đã được bê tông hóa 100%; có 6 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 3,29km, tỷ lệ đường trục chính nội đồng cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 100%.