bauham2 : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 2


1. CÔNG NGHIỆP

Chú trọng việc giới thiệu đào tạo và sử dụng nguồn lao động nhằm mục đích nâng cao chất lượng lao động và ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu chung; phát triển các ngành nghề truyền thống, ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường, ngành công nghiệp sạch, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động tại chỗ ở nông thôn.

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

- Về trồng trọt tiếp tục phát triển theo hướng tăng năng suất cây trồng, phát triển cây trồng chủ lực, sử dụng giống mới, công nghệ sinh học đồng thời chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý mang lại giá trị kinh tế cao. Phát triển sản xuất nông nghiệp - nông thôn một cách toàn diện, hợp lý, có hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, đảm bảo cho nền nông nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh đó, duy trì và phát triển diện tích cây ăn quả; xây dựng vùng chuyên canh vùng rau, hoa, cây cảnh ở ấp Ngô Quyền, cánh đồng lớn ấp Ngô Quyền và ấp Nguyễn Thái Học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn về an toàn thực phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

congchaoBH2.jpg

- Về chăn nuôi từng bước đưa chăn nuôi vào ngành sản xuất chính bằng việc vận động các thành phần kinh tế, hộ gia đình đầu tư xây dựng trang trại vừa và nhỏ trong vùng chăn nuôi tập trung và đẩy mạnh quy mô đàn gia súc, gia cầm theo hướng trang trại nhỏ và vừa. Thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, khuyến khích, tăng dần số hộ chăn nuôi có quy mô lớn và gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng hoàn chỉnh dự án nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn vệ sinh thực phẩm (Dự án LIFSAP).

- Xây dựng, mở rộng và quản lý mạng lưới các đại lý vật tư, phân bón đáp ứng đủ số lượng, chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ từ xã đến ấp để thuận lợi trong công tác phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

- Tiếp tục đưa các loại giống cây trồng - vật nuôi mới vào sản xuất; hình thành vùng sản xuất nông sản gắn với cơ sở chế biến; nâng tỷ trọng nông sản qua sơ chế và chế biến, thu hút nhiều lao động.

- Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao để phát triển nông nghiệp - nông thôn như: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình cơ khí hoá nông nghiệp nông thôn; chương trình đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp; chương trình khuyến nông; chương trình phát triển kinh tế hợp tác xã - kinh tế trang trại ...

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi, giảm dần tỷ trọng trồng trọt; phát triển mạnh công nghiệp chế biến. Phấn đấu tăng số hộ, cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn sử dụng giống tốt có sử dụng các tiến bộ kỹ thuật. Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm.

- Phát triển mô hình câu lạc bộ năng suất cao; phát triển kinh tế hợp tác xây dựng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững.

- Thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp như: Thú y, Thuốc BVTV, chất lượng sản phẩm, giống vật nuôi, cây trồng....

 

3. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

MNBH2.jpg

- Phát triển thương mại - dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế xã, tiếp tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng - nâng cấp khuyến khích phát triển nhiều loại hình dịch vụ thương mại thích hợp tại địa phương.

- Tăng cường quản lý về mặt nhà nước đối với những loại hình thương mại, theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định. Thực hiện qui trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhanh gọn và đơn giản được thực hiện theo hình thức một cửa; tiếp tục phối hợp chặt ch với các ngành chức năng của tỉnh, huyện trong việc khảo sát và đề xuất xem xét cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện, đăng ký kinh doanh; phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh và quản lý sau đăng ký như nghĩa vụ thuế, chế độ báo cáo thống kê, kiểm tra kiểm soát thị trường.

- Tập trung phát triển thị trường bán buôn và bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất của nhân dân. Chú trọng phát triển các loại hình thương mại và dịch vụ.

- Phát triển chợ gắn các điểm dịch vụ cung ứng vật tư sản xuất, thu mua nông sản, thực phẩm…, tiếp tục nâng cấp và xây dựng mới những chợ hiện hữu nằm trong kế hoạch như: Nâng cấp nhà lồng chợ Dầu Giây, xây dựng mới chợ chiều ấp Phan Bội Châu.

- Thường xuyên cập nhật công tác thông tin về thị trường, giá cả, hướng dẫn sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Phát huy thế mạnh của địa phương nằm dọc theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, Tỉnh lộ 769 cùng với quá trình đô thị hoá một số nơi và việc phát triển khu công nghiệp Dầu Giây cần phải mở ra các loại hình hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhà ở công nhân, giao thông đi lại trong khu vực.