xuantam : Nhiệm vụ KHCN địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Nhiệm vụ KHCN địa phương

 
Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để... (25/05/2020)
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global G.A.P tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhằm nâng cao năn... (23/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất khoai lang Nhật tại huyện Xuâ... (22/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất khoai lang Nhật tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo quy chuẩn Global Gap ở huyện Xuân Lộc,... (22/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo quy chuẩn Global Gap ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

    
Posts on:
Select a date from the calendar.