xuantam : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 5.510 hộ

Số nhân khẩu: 27.131 người

Số người trong độ tuổi lao động: 17.261 người.

·         Tỷ lệ lao động công nghiệp: 2.238 người, chiếm tỷ lệ: 12,97%.

·         Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 4.943 người, chiếm tỷ lệ: 28,64%.

  •   Tỷ lệ lao động thương mại - dịch vụ: 2.820 người, chiếm tỷ lệ: 16,34%.

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 12.192,81 ha - Tỷ lệ: 100%

·         Diện tích đất nông nghiệp: 6.394,46 ha - Tỷ lệ: 52,44%

·         Diện tích đất ở: 286,96 ha - Tỷ lệ: 2,35%

Thông tin về tài nguyên đất của xã (nếu có):

- Tên tài nguyên đất: Đất xám vàng, đất đá bọt núi lửa, đất đỏ vàng, đất tầng mỏng và đất nâu thẩm.

- Tính chất tài nguyên:

+ Đất xám vàng: thành phần cơ giới nhẹ, độ phì thấp và khả năng giữ nước kém.

+ Đất đá bọt núi lửa: thành phần cơ giới trung bình, kiến trúc viên bền vững, xốp, giàu mùn.

+ Đất nâu thẩm: thành phần cơ giới nặng, kết cấu viên, đất xốp, ít chua, giàu mùn, giàu đạm.

+ Đất tầng mỏng: chất lượng đất xấu.

3. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng: 643,44 ha

4. Sản phẩm và ngành nghề truyền thống của xã

Tên các sản phẩm: Mộc mỹ nghệ, sản xuất nông nghiệp như điều, cà phê, mì.

Hiện trạng sản xuất kinh doanh: Những ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn diễn ra ổn định.

Tên các ngành nghề truyền thống: Sản xuất mỹ nghệ.

5. Thông tin liên lạc

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã:

- Bưu điện:

+ Diện tích đất: 300 m2­­­; Diện tích xây dựng: 240 m2­­­; Cấp công trình: cấp 4

+ Số phòng chức năng: 4 phòng

- Số ấp có điểm truy cập internet công cộng: 6/9 ấp, đạt 66%.

- Số điện thoại trên “máy/100 dân”: 88/100, đạt 88%.

6. Giao thông

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Quốc lộ 1A.

Số km đường chạy qua: Chiều dài khoảng 6 km.

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: Trong xã có 3 tuyến đường huyện và có khoảng 3 tuyến đường xã, còn lại là hệ thống đường thôn, ấp.