xuantam : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

Hình


Họ và tên: Ngô Thị Mỹ Duyên

Ngày tháng năm sinh: 14/4/1969 

Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê.

Điện thoại:  

Địa chỉ email: @gmail.com


Hình

Họ và tên: Trần Thị Hoa

Ngày tháng năm sinh:

Chức vụ: Công chức văn phòng thống kê

Điện thoại:  0937838807

Địa chỉ email: hoatranvpubx@gmail.com

Hình

Họ và tên: Nguyễn Đình Toàn

Ngày tháng năm sinh: 20 /11/1984

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

Điện thoại: 0975257676  

Địa chỉ email: toannguyenVHTT@gmail.com


Hình

Họ và tên: Trương Quang Thanh

Ngày tháng năm sinh: 01/101981

Chức vụ: Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường.

Điện thoại: 0941748474  

Địa chỉ email: thanhdcx2017@gmail.com

Hình


Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Hà

Ngày tháng năm sinh: 10/9/1988

Chức vụ: Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường.

Điện thoại: 0937929001

Địa chỉ email: ngochahuynh001@gmail.com

Hình

Họ và tên: Đinh Thị Nga

Ngày tháng năm sinh: 20/7/1985

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại: 0941232929

Địa chỉ email: dinhngaTP@gmail.com

Hình

Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh

Ngày tháng năm sinh: 01/ 07/ 1982

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:  0918809077

Địa chỉ email: khanhtpx@gmail.com

Hình

Họ và tên: Hoàng Thị Thùy Linh      

Ngày tháng năm sinh: 11/05/1988

Chức vụ:  Công chức Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0908211254

Điện thoại: taichanhlinh@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1987

Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0978148968  

Địa chỉ email: oanhnguyen2810@gmail.com