xuantam : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 

 

Họ và tên: Vũ Văn Quý

Ngày tháng năm sinh: 02/05/1965

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0913.757.109

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hà

Ngày tháng năm sinh: 22/4/1983

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy  – Chủ Nhiệm UBKT Đảng ủy

Điện thoại: 0938.215.679

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên: Lý Tấn Hưng

Ngày tháng năm sinh: 04/4/1983

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0909.773.908

Địa chỉ email: lytanhung83@gmail.com

 

 

Họ và tên: Nguyễn Tấn Giàu

Ngày tháng năm sinh: 1979  

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã

Điện thoại:  0941444554

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Năm

Ngày tháng năm sinh: 15/12/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0937.434.539

Địa chỉ email: vannam121584@gmai.com

 

 

Họ và tên: Phan Văn Hải

Ngày tháng năm sinh: 04/9/1979

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã (Phụ trách Kinh tế)

Điện thoại: 0906.922.597

Địa chỉ email: phanhai2979@gmail.com

 

 

Họ và tên: Trương Đình Quý

Ngày tháng năm sinh: 29/03/1983

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã (Phụ trách Văn hóa Xã hội)

Điện thoại: 0982.461.789

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đông

Ngày tháng năm sinh: 26/9/1983

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

Điện thoại: 0979263535

Địa chỉ email: vandong.xtc@gmail.com

 

 

Họ và tên: Võ Đình Trọng

Ngày tháng năm sinh: 5/4/1986    

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

Điện thoại: 0972920921

Địa chỉ email: hccbxxt@gmail.com

 

 

Họ và tên: Trần Thị Thúy Quê

Ngày tháng năm sinh: 12/8/1981      

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Điện thoại: 0933838946

Địa chỉ email: tranque1979@gmail.com

 

 

Họ và tên: Đinh Quang Cảnh

Ngày tháng năm sinh:  28/07/1990

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên xã

Điện thoại:  0979704050

Địa chỉ email: @gmail.com

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Trung  

Ngày tháng năm sinh: 06/02/1990

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

Điện thoại: 0969414146  

Địa chỉ email:trungloveken@gmail.com

 

 

Họ và tên: Phạm Thanh Tùng

Ngày tháng năm sinh: 26/6/2989   

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Điện thoại: 0934025185

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên: Trần Văn Hai

Ngày tháng năm sinh: 2/2/1952

Chức vụ: Chủ tịch Hội người cao tuổi

Điện thoại:

Địa chỉ email:

 

 

Họ và tên:  Đinh Quang Cảnh

Ngày tháng năm sinh: 28/07/1990

Chức vụ: Chủ tịch Hội chử thập đỏ

Điện thoại: 0979704050

Địa chỉ email: