page load: 0x80070002 Trang - home
xuantam : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Đảng ủy Xuân Tâm học tập Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung Ương Khóa XIII

Sáng ngày 18/8/2022, Đảng ủy Xã Xuân Tâm tổ chức học trực tuyến Nghị Quyết Hội nghị lần Thứ 5 Ban chấp hành Trung Ương Đảng khó XIII cho cán bộ, Đảng ủy, Đoàn viên, Hội viên, giáo viên và các tầng lớp nhân dân