xuantam : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

Thương mại - Dịch vụ - Du lịch: Tình hình thương mại dịch vụ tại địa phương đối với ngành hàng Việt từ nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, doanh số tăng, cao do ảnh hưởng giá cả thị trường biến động, các ngành khác hoạt động đều và ổn định.