xuanphu : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

IV. Tiềm năng KT-XH

1. Nguồn lao động:

- Tổng số hộ trong xã là 4.182 hộ

- Tổng số nhân khẩu: 16.228 người

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 38,9%

- Lỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 61,1%

2. Đất đai:

- Tổng diện tích tự nhiên là 3857,2ha.

- Diện tích đất nông nghiệp: 3526,48 ha.

- Diện tích đất lâm nghiệp 13,19 ha

- Diện tích đất chuyên dùng: 149,59 ha

- Diện tích đất ở: 133,55 ha

3. Tài nguyên rừng: Không

4. Tài nguyên khoáng sản: Không

5. Sản phẩm và ngành nghề truyền thống của xã: Không

6. Thắng cảnh du lịch, di tích lịch sử: Không

7. Thông tin liên lạc: Hiện nay, số máy điện thoại 100/100% dân trên địa bàn xã đạt 100 máy (bao gồm điện thoại di động). Hệ thống Internet đến khu ấp đạt 07 điểm Internet.

8. Giao thông:

- Xã có tuyến Quốc lộ 1 chạy qua tổng chiều dài tuyến đường 5,8 km

- Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 7,97/7,97 km, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ đường km đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của bộ GTVT đến nay là 7,79km/7,79km, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 3,04/4,3km, đạt tỷ lệ 70,7%.

- Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm đảm bảo "Sáng, xanh, sạch, đẹp" là 21,89/21,89km, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ km đường ngõ xóm đảm bảo "Sáng, xanh, sạch, đẹp" là 7,79/7,79km, đạt tỷ lệ 100%.

- Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên và đảm bảo an toàn giao thông.​