xuanphu : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN CÁC ÂP XÃ XUÂN PHÚ

 

1. Ấp Bình Xuân II

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số hộ

Số nhân khẩu

1

Phạm Văn Kiêu

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp

0902916054

356

1.304

2. Ấp Bình Xuân I

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số hộ

Số nhân khẩu

1

Nguyễn Văn Sơn

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp

0932691240

672

2.538

3. Ấp Bình Tân

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số hộ

Số nhân khẩu

1

Lê Văn Sang

Trưởng ấp

0975964281

708

2.817

2

Nguyễn Văn Hiệp

Bí thư Chi bộ

0913675908

4. Ấp Bình Tiến

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số hộ

Số nhân khẩu

1

Vy Văn Ngoan

Trưởng ấp

0333134940

735

3.155

2

Trương Phú Hùng

Bí thư Chi bộ

0938750678 

5. Ấp Bình Hòa

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số hộ

Số nhân khẩu

1

Lê Thành Lâm

Trưởng ấp

0937800819

1.705

6.353

2

Lương Hồng Đoán

Bí thư Chi bộ

0902916157