xuanphu : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

1. HỘI NÔNG DÂN

STT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số đoàn viên, hội viên

1

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ tịch Hội Nông dân

1964

1.817

2

Nguyễn Văn Hiến

Phó CT. Hội Nông dân

1981

2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

STT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số đoàn viên, hội viên

1

Trương Thị Ngọc Hạnh

Chủ tịch Hội LH phụ nữ

1974

2.68

2

 

 

 

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH

STT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số đoàn viên, hội viên

1

Trần Đức Khoa

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

1960

170

2

Trần Hồng Tư

Phó CT. Hội Cựu Chiến Binh

1954

4. ĐOÀN THANH NIÊN

STT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số đoàn viên, hội viên

1

Nguyễn Thị Mai Trang

Bí thư Đoàn thanh niên

1991

532

​​