xuanphu : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 

 

  1 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THỦY

  2. Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1987       

  3. Giới tính: Nữ.

  4. Quê quán: Nga Văn – Nga Sơn – Thanh Hóa

  5. Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

  6. SĐT: 0977597787

 

 

 

 

 

 

 

1 Họ và tên khai sinh: HUỲNH TẤN HẬU.

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/ 11/ 1981.         

3. Giới tính: Nam.

4. Quê quán: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang.

        5. Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

        6. SĐT: 0918844737

 

 

 

 

         1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC QUÝ

 2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1989.

 3. Giới tính: Nam.

 4. Quê quán: Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam.

5. Chức vụ: Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy xã

6. SĐT: 0932923913

 

 

 

         

 

                                                            

             1. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ ANH ĐÀO

             2. Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1980

             3. Giới tính: Nữ

    4. Quê quán: Bình Hòa Bắc, Đức Huệ, Long An.

            5. Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

            6. SĐT: 0908000318

 

 

 

 

1. Họ và tên khai sinh: Hoàng Thị Thu Hoài

2. Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1992.     

        3. Giới tính: Nam

        4. Quê quán: Thị trấn Văn Quang, Văn Quang, Lạng Sơn.

        5. Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

        6. SĐT: 0338872096

 

 

 

 

 

           

 1. Họ và tên khai sinh: HOÀNG MỸ ĐỨC

 2. Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1975.   

 3. Giới tính: Nam

4. Quê quán: Cam Mỹ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

        5. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

        6. SĐT: 0938215165

 

 

 

 

         

 

 

                                   

1. Họ và tên khai sinh: NGÔ THỊ HỒNG THU

2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1983.

3. Giới tính: Nữ

4. Quê quán: Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

        5. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

        6. SĐT: 0933246465

 

 

 

                                                                                           

 

 

1. Họ và tên khai sinh: CAO VĂN HÙNG

2. Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1963    

3. Giới tính: Nam

4. Quê quán: xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

        5. Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

        6. SĐT: 0918534576

 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ BÍCH NGỌC

2. Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1984     

3. Giới tính: Nữ

4. Quê quán: Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.       

        5. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

        6. SĐT: 01218735637

 

 

 

                                   

1. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN HẢI

2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1978.

3. Giới tính: Nam

4. Quê quán: xã Cát Tân, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định.

        5. Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

        6. SĐT:

 

      

 

 

        

         1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Truân

         2. Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1987.

         3. Giới tính: Nam.

 4. Quê quán: Hồng Hưng, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

         5. Chức vụ: Trưởng Công an xã

         6. SĐT: 0917843979